Båtvagnar utan fjädring

För bl.a. båtvagnar som saknar fjädring mellan axlar och ram finns undantagsregler som gör hanteringen enklare för båtägaren.
Övriga fordon konstruerade för att tillkopplas ett dragfordon har betydligt krångligare regelverk att följa.

Utrustningskrav:
• Fjädring mellan axel och chassi får ej finnas eller skall varaktigt vara satt ur funktion.
• Krav på bromsar finns inte. Se nedan.
• Kopplingsanordningen ska vara konstruerad så att vagnen säkert kan kopplas till dragfordonet.

För färd på allmän väg gäller:
• Föraren ska ha körkort för dragfordonet, men E-behörighet enligt regler om tung släpvagn gäller ej.
• Hastigheten får inte överstiga 30 km/tim.
• För färd i mörker krävs två positionslyktor fram och bak, två röda lyktor samt två röda triangelformade reflexer bak samt orange sidomarkeringsreflexer.
• Under färd krävs körriktningsvisare baktill. Undantag för vagnar byggda tidigare än 2005 om dragbilens blinkers tydligt syns.
• Bak skall finnas en s.k. LGF-skylt, som varnar andra trafikanter för långsamtgående fordon.
• Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last) inte överstiga dragfordonets bruttovikt.
• Lasten får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.
• Lasten får inte vara bredare än 260 cm.
• Lasten får vara bredare (1), dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2.
• Lasten får vara bredare (2), dock högst 350 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2 och 3. Om båten är bredare, måste man begära dispens.
• Det är inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled.