Lufttrycket i däcken

OBS! Lufttrycket ska alltid mätas på kalla däck.

Temperaturen är av avgörande betydelse vid kontrollen av däcktryck. I en varm hall kan temperaturen vara upp till 30˚C varmare än utomhus. Om däcktrycket kontrolleras inomhus, är trycket för lågt i utomhustemperaturer. Exempel: temperaturen i hallen är +20˚C och ute är det -10˚C kallt – om trycket justeras i den varma hallen, måste trycket vara 30 kPa (0,3 bar) större än det rekommenderade trycket för att däckens trycknivå ska vara korrekt även ute. Temperaturen påverkar lufttrycket i personbilsdäck med ca 10 kPa (0,1 bar) / 10˚C. Däck som är avsedda för vinterbruk är försedda med märkningen M+S. Det lönar sig att köra in dessa däck genom att under de ca 500 första kilometrarna undvika kraftiga accelerationer och inbromsningar. En lugn inkörning förbättrar dubbningens hållbarhet; dubbarna sätter sig ordentligt och hålls bättre på plats.

För att minska däcksslitaget på din vagn rekommenderas nedanstående lufttryck:

Däcksdimension Lufttryck
5.00×10 240kPa
145×13 240kPa
155×13 240kPa
165×13 250kPa
185×14 250kPa
185x14C 450kPa
205×14 450kPa

Köp däck och hjul till din släpvagn