Detta är ISO 9001

ISO 9001:2015 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag
eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du
undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001:2015 innehåller krav som i sin tur baseras
på 7 principer:

• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering
• Ständiga förbättringar

ISO 9001:2015 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt
företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001:2015 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.