Detta är ISO 9001

ISO 9001:2015 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag
eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du
undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001:2015 innehåller krav som i sin tur baseras
på 7 principer:

• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering
• Ständiga förbättringar

ISO 9001:2015 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt
företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001:2015 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
• Ständiga förbättringar

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.

Klicka bilden för att läsa mer.

[/ezcol_1half_end]