Problem med LED-belysning på släp?

Bilar med CANBUS-ljusövervakning behöver en typ av adapter för att fungera med LED-belysning på släp. Detta för att LED-dioderna förbrukar så lite ström att bilen inte känner av att de fungerar som de ska.

Det finns adaptrar som man fäster mellan bilen och släpvagnen som åtgärdar detta problem. Lite enkelt uttryckt kan man säga att adaptern ”lurar” bilen att tro att vanliga glödlampor används genom att förvanska signalen som skickas tillbaka från släpet till bilen.

Använd denna typ av adapter om bilen klagar på att släpbelysningen inte fungerar.

Observera att bilens funktioner för att kontrollera om belysningen på släpet fungerar inaktiveras vid användning av denna adapter.