Lastning av släpvagn

overlast_webbLastning
Vid all lastning av vagnen måste hänsyn tas till: Totalvikt, lastvikt samt genom att fördela lasten – få rätt kultryck. Kultrycket är den vikt med vilken vagnens kulhandske trycker på dragkulan. Detta tryck får inte överstiga 100 kg, eller vad som står skrivet på kulhandsken. För högt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att ”lyfta” framhjulen, negativt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att ”lyfta” bakhjulen. Det bästa kultrycket kan naturligtvis variera beroende på bilmodell men ett bra kultryck erfarenhetsmässigt är mellan 70-80 kg. Vid detta tryck följer vagnen bilen bäst på vägen.

Lastens placering
Fördela lasten så jämt som möjligt på vagnen. Tungt god placeras lämpligast över eller strax framför axeln. Med tungt last fram får du för högt kultryck, med tung last bak får du negativt kultryck. Är lasten ojämnt fördelat får vagnen en benägenhet att ”slingra sig”.

Överlast
Observera att överlast ger kraftigt försämrad säkerhet genom att vagnen och bilens väghållning och styrbarhet försämras. Dessutom ökar risken för förslitning och haveri.
OBS! Garantin gäller inte om vagnen överlastas.

Surrning av last
All last måste säkras och täckas så att den inte kan förskjuta sig och ge sämre köregenskaper, flyga av och skada medtrafikanter, damma eller skräpa ner omgivningen. Lättare last såsom löv, grenar, kartonger och liknande säkras bäst med ett lastnät eller presenning. En nätgrind från TK Trailer underlättar denna hantering. För flakvagnar skall lasten fyllas ut så att den ej kan förskjuta sig varken i sidled, framåt eller bakåt, för att underlätta detta finns fästöglor eller bindkrokar. Lasten måste alltid fästas fram eller bak på ett säkert sätt, säkring av last med vinschwire t.ex. på båt- eller bilvagn är inte tillräckligt.
OBS! Last som skjuter ut en meter eller mer skall markeras med flagga och i mörker med röda reflexer och lykta med rött sken bakåt.