Kod Formulär Registrera kund till vagn (TK)

Nedanstående har skickat in formuläret den [172]
 [173] från [176]

Mobilnummer: [175], E-postadress: [174]

Begäran gäller att registrera kund/er till olika vagnar.

 KUND/VAGN-REGISTRERING Ref.nr.: [244] 

[176] har begärt registrering för följande vagnstyp/er:
[178]


 Båttrailer 

Reg. av kund till Båttrailer
[foreach 191]

 Köpt modell  Chassinr.  Material till    
 [192]  [228]  [245]    
 Personnummer  Namn Adress  
 [250]  [194]  [195]  

[/foreach]


 Släpvagnar 

Reg. av kund till Släpvagn
[foreach 204]

 Köpt modell  Chassinr.  Material till    
 [205]  [229]  [247]    
 Personnummer  Namn Adress  
 [251]  [207]  [208]  

[/foreach] Har ÅF valt att skicka oss meddelande:  
 [222]  [if 223]  

Hör av er till [173], [176], telefon [175] eller e-post [174] om svar krävs på frågor eller om oklarheter finns.
Skicka annars begärda dokument och ev. reg.skyltar dit [176] begärt så snart det är möjligt.