Kod Formulär Registrera kund till vagn (kund)

Hej [173] från [176], du skickade formuläret den [172]

Mobilnummer: [175], E-postadress: [174]

 KUND/VAGN-REGISTRERING Ref.nr.: [244] 

Du har begärt registrering av vagnstyp/er:
[178]


 Båttrailer 

Reg. av kund till Båttrailer
[foreach 191]

 Köpt modell  Chassinr.  Material till    
 [192]  [228]  [245]    
 Personnummer  Namn Adress  
 [250]  [194]  [195]  

[/foreach]


 Släpvagnar 

Reg. av kund till Släpvagn
[foreach 204]

 Köpt modell  Chassinr.  Material till    
 [205]  [229]  [247]    
 Personnummer  Namn Adress  
 [251]  [207]  [208]  

[/foreach]


 Om du valt meddelande till TK:  
 [222]  [if 223]  

Tack för din begäran av kund/vagn-registrering enligt ovan.

Vi återkommer till dig med svar på ev. frågor eller om vi hittat någon oklarhet.
Annars skickar vi begärda uppgifter och ev. registreringsskylt/ar dit du begärt så snart vi kan.

Med vänlig hälsning
TK Trailer