BUV. Av- och pålastning.

Vi har tagit fram en lättbegriplig instruktion som visar hur enkelt och smidigt det är att använda våra Båtuppställningsvagnar för båtar upp till ca 600 kg totalvikt.
;”>Vagnarna kan ta betydligt större vikter, men för att själv lasta av och på båten rekommenderar vi inte högre båtvikt än så.
Tyngre båtar lyfter du istället av och på våra vagnar för din egen och båtens säkerhet.
Har du tillgång till en platt, hård yta, exv. ett betonggolv, kan du mycket smidigt och kostnadseffektivt förvara båten där.

Ladda ner vår pdf-fil genom att klicka på knappen nedan. Kör sedan ut ett dubbelsidigt A4-blad och vik det två gånger så har du en smidig liten instruktion. Självklart kan du köra ut två A4-blad och häfta ihop dem om du tycker det är enklare.