Vad behövs för belysning på båtvagnar 30 km

Denna utrustning krävs

Belysning under mörker:
• Två röda positionslyktor bak.
• En vit positionslykta fram om efterfordonet skjuter ut mer än 200 mm in mot vägens mitt, från dragfordonet.
• Två röda, triangulära reflexer bak.
Orangegula sidomarkeringsreflexer för sken åt sidan.

På efterfordon som tas i bruk från och med den 1 januari 2005 gäller dessutom:
Två stycken vita positionslyktor fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 mm i sidled från dragfordonet.
Två vita reflexer framtill.
• Samtliga lyktor och reflexer ska vara typgodkända.

Bra att veta

Körriktningsvisare
Från 1 januari 2005 ska alla nya efter-fordon ha två körriktningsvisare med orangegult ljus. Även äldre efterfordon bör utrustas med körriktningsvisare.
Bromsar
Efterfordonet får vara bromsat eller obromsat. Om det finns broms ska den kunna minska farten på efterfordonet och få det att stanna snabbt och säkert. Efterfordon som tas i bruk från och med den 1 januari 2005 och har bromsar måste uppfylla de krav som gäller från detta da-tum enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon.
Däck
Däcken ska vara dimensionerade för minst den axelbelastning som fordonet har. Något krav på mönsterdjup finns inte på däck utan kravet är att däckets kord (väv) inte får synas. Vinterdäck är inget krav men Transportstyrelsen rekommenderar detta.
Kopplingsanordning
Efterfordonet ska vara kopplat på ett säkert sätt till dragfordonet. Förbindelsen ska vara dimensionerad för att klara de påfrestningar den utsätts för.
LGF-skylt
LGF-skylten, långsamtgående fordon, ska vara typgodkänd och placeras baktill och utanpå fordonet med en av triangelns spetsar uppåt. Lägsta höjdplacering är 0,6 m och högsta 1,8 m, mätt från marken och till LGF-skyltens nedre del.