TK-intranet, nivå service

Ladda ner filer från er nivå

OBSERVERA! Är det så att du vill få tillgång till Nettoprislistor eller annan konfidentiell information du inte normalt har rätt att se:
Kontakta oss.

Nedan finner du de senaste versionerna på de dokument som är aktuella för dig.
Klicka på Download för att ladda hem materialet.
De uppdateras kontinuerligt så kolla med jämna mellanrum att du har den senaste versionen.


Så här använder du Reservdelslistan för ÅF:

Framför Bruttopriset finns något som kallas ”TK-internkod”.
Det är en sifferkombination som består av 4 till 6 siffror.
Vill du som ÅF ha reda på ditt nettopris (bruttopris exkl. moms och därefter 25% rabatt)
plockar du bort den första och den sista siffran i sifferkombinationen, det som blir kvar
är priset du kommer betala.
Exempel: 68358, kvar blir 835:-.

 

Reservdelslistan & Bruttoprislistorna
De kommer öppnas i en ny flik

[ezcol_1third]Reservdelslistan
[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]Bruttoprislistorna
[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]