Tag: ISO 9001

Detta är ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för ...